Duurzaam nieuws

door op
Na 2023 zal de salderingsregeling worden afgebouwd. Voor het geleidelijk afbouwen van salderen is het noodzakelijk dat woningen beschikken over een kWh-meter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten.

Lees verder...

door op
Het Economisch Bureau van de bank heeft onderzocht hoe de energiekosten zich ontwikkelen als huiseigenaren hun woning niet verduurzamen en of het loont om in zonnepanelen, goede woningisolatie, een hybride of elektrische warmtepomp en een aansluiting op een warmtenet te investeren. De conclusies zijn dat goede woningisolatie en zonnepanelen zonder subsidie vaak nu al lonen, de winstgevendheid van een hybride warmtepomp in 10 jaar tijd flink toeneemt en de elektrische warmtepomp en een aansluiting op een warmtenet nu en over 10 jaar financieel niet uit kunnen.

Lees verder...

door op
De groepenkast verdeelt de energie over een woning. De kast is opgebouwd uit onderdelen zoals een hoofdschakelaar, één of meer aardlekschakelaars, installatieautomaten en/of aardlekautomaten en vaak ook aanvullende onderdelen zoals een beltransformator. De groepenkast is in het algemeen ondergebracht in de meterkast. In geval van brand of andere calamiteiten moet de meterkast snel bereikbaar zijn, zodat stroom en gas  kunnen worden afgesloten. 

Lees verder...

door op
Minister Wiebes meldt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in zijn huidige vorm verlengd wordt tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldde de Tweede Kamer afgelopen januari nog dat de salderingsregeling gehandhaafd zou blijven tot ten minste 1 januari 2021. Op die datum zou een nieuwe regeling – de terugleversubsidie – van start moeten gaan. Afgelopen januari meldde de minister echter dat diverse partijen hem hadden gewezen op substantiële bezwaren tegen de invoering van de terugleversubsidie. Zo noemde Eneco de terugleversubsidie een administratieve draak en trok het energiebedrijf haar steun voor de terugleversubsidie in. Met de keuze van minister Wiebes om de salderingsregeling te handhaven, is de invoering van de terugleversubsidie definitief van de baan.

Lees verder...

Zonnepanelen kopen besparing
door op
Huishoudens en kleine bedrijven die zelf met zonnepanelen duurzame energie opwekken, kunnen ook volgend jaar nog profiteren van de huidige subsidieregeling. Een nieuwe versoberde regeling die het kabinet in 2020 wilde laten ingaan, blijkt in de praktijk nog niet uitvoerbaar, schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) maandag aan de Tweede Kamer.

Lees verder...

door op
Particulieren die een nog niet opgeleverde nieuwe woning alsnog aardgasvrij willen maken, kunnen hiervoor een lening krijgen uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Het gaat om nieuwbouwwoningen die met een gasaansluiting zijn ontworpen en gekocht, maar die de koper alsnog aardgasvrij wil laten opleveren.

Lees verder...