Subsidie zonnepanelen blijft een jaar langer van kracht

Bron: nu.nl / ANP
Gepubliceerd: 28 januari 2019

Huishoudens en kleine bedrijven die zelf met zonnepanelen duurzame energie opwekken, kunnen ook volgend jaar nog profiteren van de huidige subsidieregeling. Een nieuwe versoberde regeling die het kabinet in 2020 wilde laten ingaan, blijkt in de praktijk nog niet uitvoerbaar, schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) maandag aan de Tweede Kamer.

De zogenoemde salderingsregeling maakt het mogelijk om investeringen in zonnepanelen in zeven jaar terug te verdienen. Maar omdat zonnepanelen goedkoper worden, neemt die terugverdientijd bij ongewijzigd beleid de komende jaren sterk af, terwijl de uitgaven aan subsidies juist verder oplopen. Dat geld denkt het kabinet beter te kunnen besteden.

Aan de nieuwe regeling die Wiebes aanvankelijk in gedachte had, blijken echter veel haken en ogen te zitten. Betrokken partijen hebben volgens de bewindsman “ernstige zorgen” over de uitvoering ervan.

Hij onderzoekt nu of die zorgen kunnen worden weggenomen. Mogelijk moet een alternatief worden gezocht. Dit betekent dat een nieuwe regeling pas kan ingaan op 1 januari 2021.


Leningen beschikbaar voor aardgasvrij maken nieuwe woning

Bron: nu.nl / ANP
Gepubliceerd: 21 januari 2019

Particulieren die een nog niet opgeleverde nieuwe woning alsnog aardgasvrij willen maken, kunnen hiervoor een lening krijgen uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Het gaat om nieuwbouwwoningen die met een gasaansluiting zijn ontworpen en gekocht, maar die de koper alsnog aardgasvrij wil laten opleveren.

Particulieren die voor 1 september 2018 zo’n woning hebben gekocht, kunnen de kosten van de maatregelen financieren met een zogenoemde Energiebespaarlening. Het geld komt uit het fonds, dat door Rijk en banken wordt gefinancierd. Bij het Nationaal Energiebespaarfonds kan tegen gunstige voorwaarden worden geleend.

Het fonds maakt het ook voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) veel aantrekkelijker te verduurzamen, stelt minister Kajsa Ollongren (Wonen). De VvE’s kunnen voortaan leningen met een looptijd van dertig jaar afsluiten voor verduurzaming. Nu zijn er looptijden van tien en vijftien jaar. Door het uitsmeren van de aflossing, dalen de maandlasten.

Salderingsregeling op 1 januari 2021 vervangen door terugleversubsidie

Bron: solarmagazine.nl / Edwin van Gastel
Gepubliceerd: 21 december 2018

In het op 21 december 2018 gepresenteerde ontwerp Klimaatakkoord wordt ook een paragraaf gewijd aan de opvolger van de salderingsregeling. Hierin wordt herhaald dat een terugverdientijd van 7 jaar het uitgangspunt is.

‘De salderingsregeling wordt omgevormd tot een nieuwe regeling omdat de verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en er steeds minder stimulering nodig is voor kleinschalig zon. Volgens de huidige inzichten is er na 2030 geen stimulering meer nodig voor zonnepanelen bij consumenten. De stimulering zal dan ook richting 2030 afgebouwd worden naar nul’, is te lezen in het Klimaatakkoord.

Belangrijke uitgangspunten voor de opvolging van de salderingsregeling zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord:

 • Een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar voor een representatieve referentiecasus en de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn. 
 • Voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen komt er een soepele overgang. 
 • Over de zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de aansluiting, betalen  kleinverbruikers ook in de toekomst geen energiebelasting, btw en opslag duurzame energie (ode).

Van het gas af: ‘Elke investering die je doet, betaalt zich terug’

Bron: Nu.nl / Elise Vermeeren
Gepubliceerd: 01 oktober 2018

Nederland moet van het gas af

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Nederlandse huishoudens moeten in 2050 volledig energieneutraal zijn, zeggen onderhandelaars aan de klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’. Hoe? Dat blijft vaag, stelde het Centraal Planbureau vorige week. Ondertussen stijgt de belasting op gas. Begin nu al met investeren in groene producten, zeggen experts.

De belasting op aardgas zal tot 2030 met 75 procent stijgen, bevestigde de klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’, en dat gaat volgend jaar in. De belasting op stroom daalt juist met meer dan de helft om elektrische alternatieven voor aardgas financieel aantrekkelijker te maken.

Andy van den Dobbelsteen, professor Climate Design & Sustainability aan de TU Delft en Jos Rood van de Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie (DUEC) adviseren huizenbezitters de kansen van de aardgastransitie te zien.

Is er inmiddels voldoende draagvlak in Nederland om gasloos te gaan wonen?

Van den Dobbelsteen: “Een verandering die geld kost, zorgt voor gemopper bij de burger, maar hier kunnen we niet onderuit. Er zijn ook geen leuke alternatieven. Niemand wil dat we afhankelijk worden van Poetins gas of Arabische olie. Wat mij redelijk lijkt, is dat die verhoging van de belasting op gas pas ingaat als gemeenten hun plan bekend maken in 2021.”

Rood: “Burgers worden langzaam geconditioneerd door wat ze zien en lezen in de media over Groningen, prijsverhogingen en klimaatverandering. Zo worden ze klaargestoomd voor de energietransitie, maar de pijn moet wel wat verzacht worden.”

Over drie jaar weten we pas wat er met onze wijken gaat gebeuren. Als je op een warmtenet wordt aangesloten, is het zinloos om nu te investeren in een warmtepomp. Wat kunnen we nu al wel doen?

Van den Dobbelsteen: “Ongeacht welke besluiten de gemeente waar je in woont neemt, na-isolatie moet iedereen toepassen. Het dak en de muren laten isoleren, dubbel glas laten zetten, dikke gordijnen voor het raam hangen in de winter zijn maatregelen die sowieso moeten, want alleen goed geïsoleerde huizen kunnen gebruikmaken van een warmtepomp, of aangesloten worden op het warmtenetwerk. Investeren in een hybride warmtepomp is voor nu een slimme oplossing. Daarmee gebruik je nog maar een beetje gas en dat scheelt veel in het gasverbruik.”

Rood: “De energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet te kopen. Plak een tochtstrip tussen de deur en laat de vloer isoleren. Dat scheelt zo een paar graden. De investering in isolatie betaalt zichzelf vanzelf terug, en levert bovendien veel wooncomfort op. Doe het nu, zou ik zeggen, voordat er flinke prijsstijgingen komen.”

Is het redelijk dat burgers zelf hun verbouwing moeten betalen?

Rood: “De houding ‘jullie willen ons van het gas af, dus compenseer het maar’ gaat niet werken. Er moet goed gecommuniceerd worden met de burger. ‘We willen minder CO2 produceren’ zegt de gemiddelde Nederlanders waarschijnlijk niet zo veel, maar dat je je zonnepanelen binnen zeven jaar terug hebt verdiend en geen stroomrekening meer hoeft te betalen, daar zijn we wel in geïnteresseerd.”​

Van den Dobbelsteen: “Nederlanders zijn gewend aan goedkoop gas. In Denemarken bijvoorbeeld betaal je twee keer zoveel voor gas en daar zie je ook veel meer draagkracht voor gasloos wonen. Wat zou helpen is als banken pro-actiever zijn. Elke bank heeft groene leningen beschikbaar waarmee mensen hun verbouwing kunnen financieren, dat weet lang niet iedereen. Kijk vooral naar gemeentelijke subsidies, want die zijn er volop.”

Wat moeten Nederlanders weten die tegen de gastransitie opzien?

Van den Dobbelsteen: “Er gebeurt al veel: honderden wijken worden nu al aardgasvrij gemaakt, alle nieuwbouw wordt gasloos gebouwd, heel Purmerend ligt al aan een warmtenetwerk. Je moet de kansen zien. Nooit meer de energierekening betalen, onmiddelijk lagere maandlasten, veel meer wooncomfort, en elke investering die je als burger nu doet, betaalt zich dubbel en dwars terug.”

“Door zelf je stroom op te wekken met zonnepanelen heb je een rendement van 5 á 6 procent en dan wordt de belasting op stroom ook nog lager. Dat is meer dan wanneer je je geld nu op je spaarrekening zet. Als jouw wijk aan een warmtenetwerk wordt gelegd, komt daar een grote verbouwing bij kijken. De riolering kan gelijk worden vervangen, de hele wijk knapt ervan op en je krijgt er een veel gezondere woonomgeving voor terug.”

Rood: “Zelf je eigen stroom opwekken voelt goed. In Uitgeest hebben 40 mensen aandelen in een windmolen gekocht. Dat liep als een trein. Het rendement voor de eigenaren is ruim 5 procent van hun investering. De stroom die met een windmolen wordt opgewekt, gaat het netwerk op. Zo help je het fossiele verbruik regionaal te verminderen. Mensen voelen zich daar goed over.”

10-10: Dag van de duurzaamheid

Bron: http://www.dagvandeduurzaamheid.nl

Op 10 oktober is het weer de dag van de duurzaamheid. Op deze dag worden er heel veel initiatieven getoond die veel verder gaan dan energiebesparende maatregelen. Deze tiende editie laat wederom zien dat we duurzaamheid belangrijk vinden. Dus doe mee! Organiseer ook een duurzame activiteit net als de duizenden andere particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Dag van de duurzaamheid

Groenblauwe daken voor een leefbare stad

Bron: H2Owaternetwerk.nl

Groenblauwe daken als oplossing voor klimaatproblemen in de stad zijn actueler dan ooit. Nieuwe ontwikkelingen, kennis delen en mogelijkheden voor versnelling staan centraal op 19 september in Nijmegen, tijdens het Seminar ‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’.

LEEFBAARHEID DOOR GROENBLAUWE DAKEN

groene daken

Waarden van groenblauwe daken staan centraal tijdens dit seminar. Want het wordt steeds duidelijker dat groene daken meerdere voordelen in een keer opleveren. Water bergen, én hitte verminderen én biodiversiteit versterken. Of wat te denken van een tuindak, koffie drinken op het dak, en genieten van stadse vergezichten. Dit jaar gaan we in het seminar samen aan de slag:

 • welke waarden zijn van belang voor wie?
 • wat weten we over deze waarden?
 • welke waarde kun je realiseren op het dak?
 • hoe neem je particulieren mee om samen meer waarde op hun dak te creëren?
 • en: welke volgende stap is nodig om nog meer waarde op het dak te stapelen?

We delen cases, feiten en nieuwe ontwikkelingen tijdens het seminar in Nijmegen. Tijdens deelsessies komen de volgende vier thema’s aan de orde:

 • Prestatiewaarden van daken (en hoe kun je deze waarden slim stapelen?)
 • Dakwaarden gewaardeerd in labels (en hoe zet je ze zinvol in?)
 • Investeren in financiële waarde (waar ligt het kantelpunt voor nieuwe vormen van financiering?)
 • Bouwen met dakwaarde (hoe groen en hergebruik van hemelwater als leidraad te hanteren?)

Breng ook je eigen casus in, en geef aan wat jij nodig hebt. We gaan aan de slag met mogelijkheden voor toepassingen en doorontwikkeling. Met de intentie om samen te leren, versnelling op gang te brengen en een agenda te formuleren, als opmaat voor co-creatie en een landelijk platform als vervolg op de Green Deal.

DENK MEE OVER DE INVULLING VAN HET PROGRAMMA

 • Welk onderwerp mag wat u betreft niet ontbreken?
 • Welke specifieke projecten heeft uw gemeente recent gerealiseerd en zou u graag bijzondere aandacht geven?
 • Voor welke projecten zou u denkkracht van de deelnemers kunnen gebruiken?

PROGRAMMA

10:00 Welkom en opening

 • Welkom door de dakvoorzitters Carleen Mesters (Stroom en Onderstroom) en Anne-Marie Bor (NextGreen), procesbegeleiders GDGD/COP en uitgeroepen tot Dakhelden 2018
 • Facts & Values van groenblauwe daken
  – pitch door Lieke Coppens (GDGD, Nelen en Schuurmans)
10:15 Bestuurders over klimaatadaptatie en regionale samenwerking
– Interview door Egbert Roozen (voorzitter GDGD/directeur branchevereniging VHG) met:

 • Waterschap Rivierenland – Matthieu Gremmen, waarnemend dijkgraaf
 • Provincie Gelderland – Josan Meijers, gedeputeerde
 • Gemeente Nijmegen – Harriët Tiemens, wethouder
10:50 Plenair: Wat doen we met het dakwater?
– Pitches met kansen en vergezichten:

 • Productiewaarde: Wat doen we met de waarde van het dakwater? Maak er een Nijmeegs biertje van – door Thieu Hegger (Brouwerij De Hemel) over regenwaterbiertje Parapluvius
 • Natuurwaarde: Biodiversiteit handreiking in voorbereiding vanuit de Green Deal Groene Daken – door Wilco van Heerewaarden (BTL) en Petra van de Berg (NIOO-KNAW)
 • Integraal duurzame waarde: Waarden en kansen voor een woningcorporatie, en hoe maak je afwegingen tussen waarden op het dak? Groen concurreren of juist combineren met PV panelen? – door Paul van Roosmalen (Woningbouwstichting De Gemeenschap, Nijmegen)
11:15 Koffie pauze, in de ruimte van de parallelsessie
11:30 Parallelsessies – 1e ronde
– Delen van kennis, feiten en stand van zaken:

 1. Prestatiewaarden van daken – Wat doen de daken precies? Feiten en onderzoeksresultaten mbt waterberging, gestuurde afvoer, verkoeling, biodiversiteit
  – mmv Kees Broks (STOWA), Lieke Coppens (GDGD, N&S), Olivier Hoes (TU Delft, Acacia Water) en Vincent Wolfs (KU Leuven) en Leon Dielen (Arcadis)
 2. Dakwaarden gewaardeerd in labels – We hebben bij klimaatadaptatie te maken met veel verschillende labels die verschillende facetten van een groen-blauw dak belichten. Wat dragen deze labels bij? Welk aspect belichten ze? Hoe helpen deze labels ons bij het omvormen van ons daklandschap naar groen-blauwe en multifunctionele daken?
  – mmv Louis Broersma (KNW, Sweco) en Kasper Spaan (GDGD, Waternet)
 3. Investeren in financiële waarde – Welke ontwikkelingen zijn er om de meervoudige waarde van het dak ook echt te verzilveren? Hoe ziet de meervoudige business case er uit, en wie draagt op welke wijze bij aan aanleg en onderhoud? lessen en vragen via korte pitches
  – mmv Anne-Marie Bor (GDGD, NextGreen) en Carleen Mesters (GDGD, Stroom en Onderstroom); Helen Toxopeus (Sustainable Finance Lab en Naturvation), Leon Dielen (Arcadis), Hendrik Jan Teekens (GDGD, Gemeente Enschede), Jurgen van der Heijden (AT Osborne), Jaco Leijdekker (GreenFund Holland) en Jan Henk Tigelaar (GDGD, Rooftop Revolution)
 4. Bouwen met dakwaarde – Groen en hergebruik van hemelwater als leidraad. We leggen de koppeling tussen de uitdagingen waar we voor staan en de technieken die nu beschikbaar zijn (inclusief groen-blauwe daken). We zoomen in op de waterbalans op kavel- en straatniveau. Hoe helpen technieken en systemen ons om anders om te gaan met regenwater? en hoe passen groen-blauw daken daarin?
  – mmv Marc Elzerman (Waterschap Rivierenland), Johan Bel (Mijn Waterfabriek) en Rob Steltenpohl (KNW/GDGD en Optigroen)
13:00 Lunch en informatiemarkt
14:00 Parallelsessies – 2e ronde
– Verdieping van de ochtendsessies, voor toepassingen, doorontwikkeling en versnelling
15:30 Plenaire afsluiting

 • Opbrengst van de dag
 • Dakvoorzitters interviewen ‘buren’ Denise Houx (uit Milaan) en Nora Danko (uit Antwerpen) over hun lessen uit deze dag, en hun adviezen aan de aanwezigen
 • Rondje door de zaal – met welke inzichten en contacten kun jij verder? hoe ga jij aan de slag om burgers en bedrijven mee te krijgen?
16:00 Netwerkborrel en informatiemarkt

INFORMATIEMARKT TIJDENS HET SEMINAR

Tijdens de lunch, in de pauzes en tijdens de netwerkborrel is er een informatiemarkt in de foyer. Wilt u daar ook uw producten tonen, om exclusief te laten zien wat er al kan op en met het dak? Dat kan betrekking hebben op hardware (o.a. demo-daken, gestuurde afvoer mechanismen, kratjes onder de daken), software (o.a. rekentools zoals de PerceelTool), kennis (o.a. producten GDGD zoals de handreiking natuurdaken, F&V, de banner differentiatie belastingen, info over onderzoek en meetdaken) of labels (o.a. hemelwaterlabel, bluelabel, klimaatlabel). Meld u aan voor de informatiemarkt door een mail aan Carla Megens, carla.megens@waternetwerk.nl. Geef graag aan wat u nodig heeft (tafel, statafel, posterbord en/of internetaansluiting) en of u partner bent van de Green Deal Groene Daken en/of de COP. Een stand is gratis voor partners van de Green Deal Groene Daken en de COP; anderen betalen een bijdrage van 150 euro voor een stand.

SEMINAR ‘GROENBLAUWE DAKEN VOOR EEN LEEFBARE STAD’

 • datum: woensdag 19 september 2018
 • tijd: 10:00 – 16:30 uur
 • locatie: Lindenberg, Huis voor de Kunsten in Nijmegen (Ridderstraat 23)
 • aanmelden: via het Registratieformulier

Organisatie
STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, KNW Waternetwerk, en GDGD Green Deal Groene Daken


ACHTERGROND – GREEN DEAL GROENE DAKEN

Groene daken, oftewel begroeide daken, bieden de mens allerlei voordelen. De vegetatie op groene daken haalt fijnstof uit de lucht, houdt regenwater vast en vermindert hittestress in de omgeving. Om de ontwikkeling van groene daken in Nederland te versnellen, startte in 2014 de ‘Green Deal Groene Daken’, een breed samenwerkingsverband van partijen die baat hebben bij meer groene daken, zoals gemeenten en waterschappen, kennisorganisaties, marktpartijen en de Rijksoverheid. In zeven werksporen worden kansrijke verdienmodellen ontwikkeld en instrumenten voor opschaling.

Zie Green Deal Groene Daken voor achtergrond en actuele informatie

Een derde van Nederlanders wil zonnepanelen

Foto: ANP
Bron: Nu.nl
Gepubliceerd: 09 juli 2018 11:13
Laatste update: 09 juli 2018 17:40

Het animo wordt nog groter als het aankoopbedrag zich sneller uitbetaalt, meldt het Economisch Bureau van ING op basis van een peiling onder tienduizenden Nederlanders.

Van de ondervraagden gaf 36 procent aan zonnepanelen te kopen bij een terugverdientijd van maximaal tien jaar. Zou de aanschaf al binnen vijf jaar zijn terugverdiend, dan ziet bijna de helft (47 procent) brood in eigen zonnepanelen.

Op dit moment kunnen Nederlandse huishoudens de aankoop van zonnepanelen terugverdienen door de stroom die ze aan het elektriciteitsnet leveren van hun eigen energierekening af te trekken.

Het kabinet wil die regeling vanaf 2020 vervangen door een vergoeding voor de stroom die ze aan het net leveren. Evenals nu mikt de regering daarbij op een terugverdientijd van zeven jaar.

Over een andere mogelijke milieumaatregel van de overheid zijn Nederlanders minder enthousiast, meldt ING. Een ruime meerderheid staat negatief tegenover hogere belastingen op energieverbruik.