Privacyverklaring iNORA

iNORA Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

iNORA installatietechniek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van iNORA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan iNORA verstrekt. iNORA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw domein/websiteadres

WAAROM iNORA GEGEVENS NODIG HEEFT

iNORA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt/wil worden.
Daarnaast kan iNORA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht, doorgaans bestaande uit de levering van goederen of diensten en/of het opmaken van een offerte/factuur voor deze diensten.

HOE LANG iNORA GEGEVENS BEWAART

iNORA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast worden de aangemaakte facturen waarop uw gegevens vermeld staan minimaal 7 jaar na aanmaken bewaart, conform art. 52 – Afdeling 2. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing in de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

DELEN MET ANDEREN

iNORA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens zullen nooit door INORA worden doorverkocht aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van iNORA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. iNORA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

iNORA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie. U kunt deze vinden middels de volgende link: https://policies.google.com. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan iNORA te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. iORA heeft hier geen invloed op. iNORA heeft Google geen toestemming gegeven om via iNORA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@inora.nl. iNORA zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

iNORA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van iNORA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Uw gegevens worden niet op een online server opgeslagen maar op en lokale, beveiligde PC.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door iNORA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met iNORA op.

iNORA is als volgt te bereiken:
Postadres: Prinses Margrietplantsoen 14, 1403 SX BUSSUM
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67450113
Telefoon: +31 6 51465416
E-mailadres: contact@inora-installatietechniek.nl